Doç. Dr. Eren Erdem Uzmanlık Alanı

VASKÜLER YARALANMALAR


Vasküler yaralanmalar günümüzde önemli mortalite ve morbidite sebebleri arasındadır. Dünyada her yıl binlerce insan, vasküler yaralanmalar nedeniyle sakat kalmakta ya da kaybedilmektedir.

Uygulanan cerrahi yöntemler pek çok merkezde çeşitlilikler göstermekle beraber, genel amaç, ilgili ekstremitenin yaşamını ve fonksiyonunu kazandırmaya yönelik olmalıdır.

Konunun güncel olması ve gelişen teknoloji, artan trafik kazaları ve silahlanma ile birlikte güncelliğini yitirmeyecek gibi gözükmesi nedeniyle, konuyla ilgili literatür bilgileri gözden geçirilmiştir.

Vasküler yaralanmalar iyi bir fizik muayene ve Doppler ultrasonografiyle preoperatif tanısı konup beraberinde bulunan kemik kırığı, sinir kesisi ve yaygın yumuşak doku harabiyetine rağmen düşük morbidite ve mortaliteyle tedavi edilebilmektedir.Doç. Dr. Eren Erdem’i, sosyal medya hesaplarından

Takip Etmeyi Unutmayın!

Doç. Dr. Eren Erdem’i Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube’dan takip edebilirsiniz.Doç. Dr. Eren Erdem Tüm Hakları Saklıdır.