Vasküler Malformasyon

Vasküler Malformasyon Nedir?

Vasküler malformasyon; damarların anormal oluşumunu ifade eden oldukça ciddi bir sağlık sorunudur. Vasküler malformasyon şeklinde ifade edilen bu ciddi sağlık sorunu, vücudun hemen hemen her bölgesinde ortaya çıkabilen, anormal damar yapılarıdır.

Vasküler kelimesi damarsal; malformasyon, anormal oluşumu ifade eder. Bu anormal damar yapıları doğuştan mevcut olsa da oldukça yavaş geliştiği ve ilerlediği için bebeklik ya da çocukluk döneminde teşhis edilemez. Bundan dolayı da gençlik hatta yetişkinlik döneminde bu sorunlar daha fazla teşhi edilir.

Genel itibari ile vasküler malformasyon ciltte mavimsi, morumsu bir görünüme sebep olmaktadır. Bu sorunlar hayati riske sahip olmayan sorunlar olsa da hayat kalitesini ciddi anlamda düşürmektedir.

Özellikle de kadın hastalar için estetik kaygılar açısından oldukça rahatsız edicidir. Bazı hastalarda ise estetik kaygılar ile beraber ağrılar, el ve kollarda hareketlerin kısıtlanmasına yol açabilir.

Vasküler Malformasyon Belirtileri Nelerdir?

Vasküler malformasyon yani damarların anormal oluşumları; doğumsal sorunlardır. Ancak bebeklikte ya da çocukluk döneminde teşhis edilmeleri oldukça zordur. Genellikle büyüme çağından sonra, bu anormal yapılar kendilerini ciltte mavi ve mor tonlarında lekeler olarak gösterir.

Vasküler malformasyon yani anormal damar yapısına sahip olan kişilerde en sık rastlanan sağlık sorunlarından biri ağrıdır. Her hastada görülen belirtiler ve belirtilerin şiddeti farklı olsa da genel olarak el ve ayaklarda hareket kısıtlılığı da oldukça yaygın şekilde gözlemlenmektedir. Eğer vasküler malformasyon yapısı çok büyükse; çevre organlara bası yapabilir.

Bundan dolayı da sinirlerin etkilenmesine yol açabilir. Bu gibi durumlarda da ağrılar ve uyuşmalar ortaya çıkar. El ve yüz gibi organlarda ciddi kozmetik sorunlar meydana gelebilir.

Vasküler Malformasyon Teşhisi Nasıl Koyulur? Vasküler malformasyon yani anormal damar yapısı için  tanı; dış görünüşün yani cilt yapısının fiziksel olarak incelenmesi ile koyulabilir.

Ancak bu yapılar elbette yalnızca görünüşlerinden ibaret olmayıp, cilt altına da uzanmaktadır. Bundan dolayı da damar yumaklarının hem büyüklüğü hem kesin tanısı için dopplerultrason, tomografi ve MR ile inceleme yapılması gerekmektedir. MR (EMAR) lezyonun büyüklüğü ve kesin tanısı konusunda oldukça değerli bir tanı yöntemidir.

Vasküler Malformasyon Çeşitleri Nelerdir? Vasküler malformasyon doktorların bile çok fazla karıştırdığı ve yanlış isimlendirdiği bir damar hastalığıdır. Bundan dolayı da alanında deneyimli, uzman ve başarılı doktorlar tarafından tedavi edilmesi oldukça önemlidir.

Bu anormal damar oluşumları; çoğu zaman hayatı sonlandıracak kadar ciddi bir sağlık sorunu olmasa da genel olarak hayatı tehdit eden bir hastalık olarak karşımıza çıkmaz. Bu sebeple de ciddiye alınması oldukça önem teşkil eder. Son bilimsel çalışmalarda yeni sınıflama sistemi ile bu sağlık sorunu birkaç sınıfa ayrılmıştır. Bunlar; Yavaş akımlı vasküler malformasyonlar ve hızlı akımlı vasküler malformasyonlardır. Yavaş akımlı vasküler malformasyonlar da kendi içinde üçe ayrılır.

Bunlar; Venöz malformasyonlar (toplardamar kaynaklı), Lenfatik malformasyonlar (akdamar kaynaklı), Kapiller malformasyonlar (kılcal damar kaynaklı) olmaktadır. Venöz malformasyonların bir kısmı özel hastalıklarla (sendrom) birlikte görülen bir sorundur.

Klippel-Trenaunay Sendromu: Bu sağlık sorununda vasküler malformasyon yani anormal damar yapısı bacaklarda görülmektedir. Hastalıklı bacak diğerinden daha büyük bir yapıya sahip olur. Anormal damar oluşumu genel itibari ile toplardamar (venöz) yapıdadır.

Ancak lenfatik kökenli de olabilir, bu aşamada teşhisin ve detayların doğru bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Deride şarap lekeleri şeklinde ifade edilen kırmızı renkli lekeler ile karakterize olmaktadır.

Blue rubber bleb nevus sendromu: Deride ve deri altı dokularda çok sayıda venöz malformasyon yani anormal yapılar söz konusu olmaktadır.

Tek bacak venöz malformasyonu: Bu hastalar Klippel-Trenaunay hastalığı ile oldukça benzer belirtiler görülür. Tek bacakta tüm bacağı tutan yaygın anormal damarlar mevcut olsa da bacakta büyüme ya da şarap lekeleri gibi deri lezyonlar bulunmamaktadır.

Bu hastalarda sadece venöz malformasyon söz konusudur. Lenfatik yani akdamar yapısı bulunmamaktadır.

Mukokütanöz venöz malformasyon: Kalıtımsal bir hastalık sorundur. Küçük ve noktasal çok sayıda mavi renkli toplardamar yapısında anormal damar oluşumları meydana gelmektedir. Dokunma ile ciddi ağrılar yaşatabilir.

Glomuvenöz malformasyon: Deride çok sayıda küçük mavi ve mor renkli venöz malformasyon gözlemlenir.

Vasküler Malformasyon Tedavisi Nasıl?

Tedavi için öncelikli olarak hastanın durumu ve tıbbi geçmişi detaylı bir şekilde analiz edilmelidir. Hastanın durumuna göre de özel bir tedavi planı oluşturulmalıdır. Laser fotokoagulasyon bu hastalarda başarılı ve etkin sonuçlar verebilir.

Fotokoagulasyona yanıt vermeyen lezyonların cerrahi eksizyonu ve defekt alanın uygun rekonstruksiyonu için adım atılabilir. Hipertrofiye uğrayan bölgeler için çeşitli rekonstrüksiyon yöntemleri uygulanır.

25

Meslek Yılı

150

Yetiştirilen Öğrenci Sayısı

6000

Başarılı Operasyon

Araç çubuğuna atla