Perkütan Minimal İnvaziv Tedaviler

1. VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ TEDAVİSİ: Düşme ve hafif zorlama nedeniyle kırılan bel sırt kemikleri, modern tedavi yöntemleri olan vetrebroplasti ve kifoplasti sayesinde, ağrılara çözüm olmaktadır. Kifoplasti işleminde, kırılan kemiğin içine özel bir balon yerleştirilir ve balon şişirilir. Balonun koyulmasındaki amaç yükseklik kaybını engellemektedir. Yükseklik kaybı engellendikten sonra, balon çıkarılır ve o boşluğa kemik çimentosu enjekte edilir.

Vetrebroplasti işlemi, kanser hastaları, doğuştan gelen damarsal hastalıklar ve gövde kırıkları için kullanılan bir yöntemdir. Hasara uğramış kemiğin içerisine kimyasal enjekte edilir ve kemik sağlam bir hale gelir. Omurga kırıklarının sebebi genellikle kemik erimesi hastalığıdır. Kan pıhtılaşması ve enfeksiyon durumunda bu tedavi yöntemleri uygulanamaz.

2. PERKÜTAN DİSKEKTOMİ (BEL FITIĞI): Omurlar arası disklerin içinde jelimsi sıvı, dış kısmında ise fibrotik bantlardan oluşan lifler vardır. Aşırı zorlanmalar, duruş bozuklukları ve uygun olmayan pozisyonlarda yapılan fiziksel aktiviteler, dış kısımdaki kuşakta yırtılmaya yol açar. Bunun sonucunda disklerin içerisindeki sıvı, dışarıya doğru fıtıklaşır ve o bölgeye baskı yapar.

Bel fıtığı tedavisinde kullanılan yöntemlerden en yaygın olanı perkütan yöntemdir. Perkütan tedavisi, seanslardan oluşan ve başarı oranı konusunda en başarılı tedavi türüdür. Vücuda herhangi bir iğne bile sokulmadan, 3-4 sinir hücresine etki eden, baskıyı azaltan ve ödemi atmaya yardım eden bir uygulamalıdır.

3. FASET EKLEM ENJEKSİYONU: Omurgada sinirlerin sıkışması durumunda faset hastalığı ortaya çıkar. Bu hastalığın sebebi tramvalar, eklem iltihapları ve yaşlılıkta ortaya çıkabilir. Bu hastalarda yoğun bir ağrı ve yanma görülür. Faset eklem enjeksiyonun amacı, bu ağrıyı geçirmektir.

Faset eklem enjeksiyonu, ameliyathane koşullarında gerçekleştirilir. Lokal anestezi uygulanır ve işlem 15-20 dakika kadar sürer. Elektrotlarla faset eklemine ulaşılır ve tedavi edilir.

4. LOMBER SİNİR DENERVASYONU: Problemli olan faset ekleminin sinirleri bulunarak, radyo frekans yöntemiyle yakılmasına “denervasyon” denir. İğne ile, ciltten hedeflenen noktaya ulaşılır. Sinirin yerine elektriksel uyarılar verilerek, bel bölgesindeki hareket teşhis edilir. O bölgede karıncalanma hissedilince, doğru bölgeye geldiği anlaşılır. Radyofrekans sinyalleriyle, ağrıyı engelleyecek yakma işlemi gerçekleştirir.

5. EPİDURAL VE TRANSFORAMİNAL ENJEKSİYONLAR: Epidural ve Transforaminal enjeksiyonlar, bel fıtığında kullanılan yöntemlerdir. Bu tedavi yöntemleri sayesinde fıtık bölgesindeki ödem atılır ve olası bir sinir kökü baskısı azaltılır. Enjeksiyonların riski ve yan etkisi bulunmamaktadır. Bu yüzden oldukça popüler bir yöntemdir. Enjeksiyondan önce girişim bölgesine lokal anestezi uygulanır ve işlem yaklaşık 30 dakika sürer. Bu işlem, ayda 2 kez uygulanabilir.

6. SAKROİLİAK, PİRİFORMİS, PUDENTAL ENJEKSİYONLAR: Omurga ve leğen kemiğinin arasında kalan ekleme, “sakroiliak eklemi” denir.  Bu eklim içine lokal anestezik ve streoid karşımı enjekte edilmesine, “sakroiliak enjeksiyonu” denir. Bu tedavinin amacı eklemdeki sıvıyı arttırıp, baskıyı ve ödemi azaltmaktır. İşlem 15-20 dakika sürede, ameliyat ortamında gerçekleştirilir.

Piriformis, kalçada bulunan bir kastır. Tramva, enfeksiyon ve oturma sorunlardan dolayı oluşan bir hastalıktır. Priformis sendromu, bel fıtığıyla benzerlik gösterilir. Kasın altındaki sinir sıkışır ve kalçada, bacakta ve topukta ciddi ağrılara neden olur. Tedavi sürecinde kalça içine enjeksiyon yapılır.

Pudental, sinir sıkışmasıdır. Pudental sinir sıkışmasının ağrısı çok fazladır ve pudendal olan bölgelerde bu ağrı gözükür. Genellikle ağrı, tüm leğen kemiğinde hissedilir. Oturmakla kötüleşen bu ağrılar, tek taraflı ya da çift taraflı olabilir. Uzun ve ince bir iğne sayesinde, vajinal yol ile sinire lokal anestezi yapılır.

7. MİNİMAL İNVAZİV LOMBER DEKOMPRESYON: Dar kanal hastalığı, minimal İnvaziv Lomber Dekompresyon ile tedavi edilir. Bu ameliyat türünde vida ve platin kullanılmaz. Bu tedavideki amaç, omurga kanalını içeriden genişletmektir. Hastaların vücuduna yabancı bir cisim yerleştirilmediği için, iyileşme süreleri çok hızlı olur. Bu tedavi yöntemi dünyada sadece belirli merkezlerde, uzmanlar tarafından yapılmaktadır.

8. EPİDUROSKOPİK YAKLAŞIMLAR: Bu yaklaşım video-kamera özelliğine sahip olup, fiberoptik endeskop ile bel ve bacak bölgesinin ayrıntılı olarak görüntülenmesidir. Genellikle fizik tedavi ve ilaçlardan çözüm alamayan hastalar bu yola başvururlar.

Bu yaklaşım sayesinde sinir baskıları ve ağrılar azaltılır. Fıtıklara lazer uygulanarak küçülmesi sağlanır. Genellikle fizik tedavi ve ilaçlardan çözüm alamayan hastalar bu yola başvururlar. Ayrıca ameliyat olup şikayetleri geçmemiş hastalarda, bu tedavi türünden çok yarar görmektedir.

9. SAKROPLASTİ: Sakroplasti, osteoporoza bağlı sakrum yetersizlik kırıklarında ağrıyı gidermek ve hastayı ayağa kaldırmak için kullanılır. Vertebroplastiye benzer ancak bu işlemde bilgisayarlı tomografi (BT) rehberliğinde sement omurga yerine sakruma ve sakrum kırığına enjekte edilir.

10. KÖK HÜCRE, PRP, AMNİYON REPERATİF TEDAVİLER: Kök hücreler, kendi vücudumuzda bulunan ve her tipe dönüşebilen kaynak hücrelerdir. Kök hücreler, eski hücrelerin yerine basit bir operasyonla enjekte edilir ve eski hücrelerle yer değiştirip, farklılaşarak ihtiyacımız olan, beyin, sinir, kan, kıkırdak hücresine dönüşürler. Kök hücreler, insanların kendi iliğinden elde edilir. Olası bir aksi durumda, başkasından kök hücre alınabilir.

Kan pıhtıları bildiğiniz üzere yaralanma durumlarında, yaranın iyileşmesini sağlar. PRP’de, kan pıhtılarından zengin kan elde edilir ve cilde enjekte edilir. Bu tedavi yöntemi cilt ve leke tedavisinde kullanılır.

PRP işleminde enjekte edilecek kan için, ilk başta vücuttan kan alınır. Alınan kan tüplere konur ve sonrasında santrifüj cihazına konulur. Bu sayede zengin kan elde edilir. Bu tedavi, 2-3 seanstan sonra etkisini göstermeye başlar.

Araç çubuğuna atla